Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

  1.   805 -   850
  2.   900 -   945
  3.   955 - 1040
  4. 1105 - 1150
  5. 1200 - 1245
  6. 1255 - 1340
  7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1420656
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Mokytojai

 

GIN_0018_ MK - AA 15x38--3

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos pedagogai

2018–2019 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kategorija

Dorinis ugdymas

1.

Virmauskienė Virginija

Tikyba

Vyresnioji mokytoja

2.

Žiurinskienė Genovaitė

Etika

Mokytoja metodininkė

 

Kalbos

 

3.

Gecevičienė Dana

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

4.

Balčiūnienė Renata

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

5.

Šimanskienė Irena

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

6.

Gudelaitienė Asta

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

7.

Krikvienė Aldona

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

8.

Karlonienė Lyda

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

 

Matematika ir informacinės technologijos

 

9.

Džervienė Genovaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

10.

Mensevičienė Jolita

Matematika

Vyresnioji mokytoja

11.

Poliakienė Jonė

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė

 

Socialinis ugdymas

 

12.

Anušauskienhė Danutė

Istorija

Mokytoja metodininkė

13.

Adžgauskienė Dalia

Istorija

Mokytoja metodininkė

14.

Simanavičienė Edita

Geografija

Mokytoja metodininkė

 

Gamtamokslinis ugdymas

 

15.

Mielaikienė Vilma

Biologija

Mokytoja metodininkė

16.

Sakalauskienė Zita

Chemija

Mokytoja metodininkė

17.

Šmitienė Danutė

Fizika

Vyresnioji mokytoja

Menai

18.

Jančauskaitė Neringa

Dailė

Vyresnioji mokytoja

19.

Patinskaitė Živilė

Šokis

Mokytoja

20.

Valvonienė Neringa

Muzika

Mokytoja metodininkė

Technologijos

21.

Stankevičienė Asta

Technologijos

Mokytoja

22.

Gudaitis Virgilijus

Technologijos

Mokytojas metodininkas

23.

Sargelis Albertas

Technologijos

Mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

24.

Simonaitis Arūnas

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

25.

Valvonis Valdas

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

 

Pradinio ugdymo

 

26.

Žvinakienė Sigutė

Pradinių klasių

Vyresnioji mokytoja

27.

Griškonienė Gina

Pradinių klasių

Mokytoja metodininkė

28.

Karkauskaitė Nijolė

Pradinių klasių

Vyresnioji mokytoja

29.

Peckuvienė Rita

Pradinių klasių

Mokytoja metodininkė

Pagalbos mokiniui specialistai

30.

Jablonskienė Ramutė

Socialinė pedagogė

Metodininkė

31.

Kleponienė Rasa

Logopedė

Metodininkė

32.

Sinkevičienė Irena

Specialioji pedagogė

Metodininkė

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC